KERKBERICHT NR 1 – 2016

wladje

KERKBERICHTEN UTRECHT GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 01– JANUARI T/M MAART 2016

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

 

Lambert Moll ernstig ziek

Enkele dagen geleden bereikte ons het bericht dat onze lector Lambert Moll ernstig ziek is.Lambert (onlangs 60 jaar geworden) heeft een ernstige niet behandelbare vorm van slokdarmkanker met uitzaaiingen in hals en lever.

 Als je naar Lambert wil reageren dan graag per post, omdat bellen en mailen te belastend voor hem is. Zijn adres: L. Moll, Maliesingel 63, 3581 BS  Utrecht.

 Laten we voor hem bidden.

George Bruinaars, voorzitter

Overzicht van komende vieringen in de Antoniuskerk,

Kanaalstraat 200, Utrecht.

Woensdag 6 januari : Goddelijke Liturgie en waterwijding

om 10:30 uur in de Antoniuskerk

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Doop van onze Heer Jezus Christus

Dit belangrijke feest in de byzantijnse traditie heet eigenlijk Theofanie. Letterlijk is dit: het verschijnen van God. In Jezus is God verschenen. En wel de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De christenen van de eerste eeuwen kenden nog geen Kerstfeest, dat is pas in de vierde eeuw ontstaan. In de tweede eeuw is in Egypte het feest van de God van de Nijl gekerstend, dat op 6 januari gevierd werd. In plaats van de rivier de Nijl dacht men aan de rivier de Jordaan, waarin Jezus door Johannes de Doper gedoopt was. Bij dit feest wordt aan het einde van de goddelijke liturgie het water gewijd, waarmee alle gelovigen besprenkeld worden al;s herinnering aan onze doop.

Zondag 17 januari:

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Zondag van de Farizeeër en de tollenaar.

Als voorbereiding op de komende grote Vasten wil de liturgie ons in de juiste gesteltenis brengen. Net als de tollenaar uit het evangelieverhaal mogen wij ons van onze zondigheid bewust worden, niet om er alleen maar somber van te worden, maar om daardoor des te meer open te staan voor Gods liefdevolle barmhartigheid en vergeving. We moeten daarvoor wel de trots van de Farizeeër in onszelf loslaten: Dat is het zo vol zijn van je eigen voortreffelijkheid, dat je gaat neerzien op andere mensen die het het er in onze ogen niet zo goed van afbrengen.

Zondag 21 februari: Goddelijke Liturgie

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Tweede Zondag van de Vasten

Vandaag herdenkt de byzantijnse traditie de Heilige Gregorius van Palamas. Hij was aartsbisschop van Thessaloniki en stierf in het jaar 1359. Door hem is de mystieke beleving van het geloof binnen de orthodoxie versterkt en verantwoord. Hoewel wij mensen het wezen van God niet kunnen ervaren, kunnen wij wel innerlijk geraakt worden door het goddelijk licht, door

de ‘energieën’ die van God uitgaan. Zo hebben de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus het licht van God mogen aanschouwen toen zij op de berg Tabor de heerlijkheid van Jezus zagen. Een christen zal voor alles een mens van gebed zijn. De vastentijd is bij uitstek een tijd om ons gebedsleven te verdiepen.

Aansluitend houden wij in de koffiekamer onze jaarvergadering. Vader Paul zal ook zijn foto’s tonen van zijn reis naar Macedonië.

Vrijdag 4 maart: Liturgie van de Voorafgewijde Gaven (onder voorbehoud)

Aanvang 15:00 uur in de Antoniuskerk

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

De vespers met het ontvangen van de communie ( de voorafgewijde gaven ) is een biddend opgaan naar God. Zoals Mozes de berg opging. En zoals de berg volgens het boek Exodus daarbij in wolken gehuld was, zo wordt er uitvoerig met wierook gezwaaid. En zoals Mozes de berg afdaalde met de stenen tafelen van de tien geboden, zo brengt de priester de geconsacreerde gaven de kerk in, die de gelovigen in grote eerbied ontvangen.

Zondag 20 maart: Goddelijke Liturgie

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Harrij Sterenberg

Palmzondag, ook wel Wilgenzondag genoemd.

Bij het begin van de liturgie worden wilgentakken gezegend en uitgedeeld. In Rusland waren vanouds geen palmtakken voorhanden. De wilgentakken doen ons denken aan de ontluikende lente, en aan het naderend Paasfeest, als een feest van nieuw leven. Het nieuwe leven van Verrijzenis dat Jezus door zijn dood heen is geschonken en waar Hij ons in laat delen.

Maandag 28 maart: 2e Paasdag

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

`Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: ‘Christus is Verrezen!’, en als antwoord: ‘Ja, waarlijk verrezen!’.

Sluiting Antoniuskerk !

Van de voorzitter van de locatieraad Antoniuskerk hebben wij bericht ontvangen dat wij tenminste tot 1 juli 2016 onze vieringen van de Goddelijke Liturgie kunnen voortzetten in de Antoniuskerk.

De locatieraad is wederom druk aan het onderhandelen met Pastoor Ton Huitink en de projectleider, zij hebben goede hoop voor de toekomst.

Het bestuur

wenst u een

Zalig Kerstfeest

en een

Zalig Nieuwjaar

Onze vernieuwde website kunt u vinden op:

https://byzantijnsekapelutrecht.nl/

Contactpersoon (in geval van ziekte of behoefte aan contact):

George Bruinaars (tel. 010-4740824 – email: glbruinaars@hetnet.nl)

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening NL13INGB0004582939

t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja Montfoort