KERKBERICHT NR 2 – 2016

wladjeKERKBERICHTEN UTRECHT GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

NUMMER 02– APRIL T/M JUNI 2016

 

Overzicht van komende vieringen in de Antoniuskerk,

Kanaalstraat 200, Utrecht.

Христос Воскрес!

Christus is verrezen!

WIJ WENSEN U EEN ZALIG PAASFEEST!

Zaailingen van de muur”

  Harrij Sterenberg schreef een aangrijpend boek (indagboekvorm) over zaailingzijn sabbatical van 3 maanden in Rusland,( juli t/m september 2013) waarvan 2 maanden in eenRussisch-orthodox klooster in Moermansk.

Prijs EUR 22,– incl. EUR 4,– verzend- en verpakkingskosten, binnenNederland.

Bankrekening NL05 INGB 00055635 59t.n.v. Stichting Pokrof te Vlaardingen.Vermeld wel uw adresgegevens!

Besteladres:George Bruinaars, Elzendreef 68, 3137 CD Vlaardingen

Email: glbruinaars@pokrof.nl

Zondag 17 april : Goddelijke Liturgie (3e toon)

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Vierde zondag van Pasen

Het evangelie van Johannes 5.1-13 vertelt over de genezing van een verlamde. Daarom heet deze zondag de zondag van de verlamde man. In het kondakion wordt gezongen: Door mijn zonden en ongerechtigheden ben ik geheel verlamd, o Heer. Richt mij op door uw goddelijke hulp. Wij kunnen ons als mensen, levend in deze complexe maatschappij vaak machteloos voelen. Wat kunnen we op ons eentje uitrichten tegen de opwarming van de aarde, met alle kwalijke gevolgen voor het leefmilieu. Hoe kan er voor onze kinderen nog een leefbare wereld blijven? Paus Franciscus schrijft hierover in zijn encycliek: Laudate Si. De paus roept op tot een nieuwe spiritualiteit, waar wij als christenen uit mogen leven. De Verrezen Christus wil ook ons oprichten uit die verlammende machteloosheid. Daardoor kunnen we eenvoudig leven en gelukkig zijn met datgene dat voor ons voorhanden is, hoeven we niet altijd mee te gaan in de jacht naar meer consumptie, en kunnen we delen met mensen die het veel minder hebben dan wijzelf.

Zondag 15 mei: Pinksteren

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

In de lezing uit het boek van de Handelingen horen we over de nederdaling van de heilige Geest over de apostelen. Daaruit blijkt dat de Heilige Geest hen uit de beslotenheid in beweging brengt. Een beweging die de wijde wereld ingaat, en uiteindelijk in het verhaal van het talenwonder mensen van over de hele wereld bereikt. Op de icoon van de nederdaling van de H. Geest is dan ook onder in de icoon een gekroonde grijsaard geschilderd die de wereld ( in het Grieks kosmos ) voorstelt. Deze kosmos-figuur heeft een witte doek in de hand waarop twaalf boekrollen geschilderd zijn: via de apostelen en evangelisten bereikt de blijde boodschap van hoop en liefde in de wereld, ook buiten de zichtbare kerk. Dat moet ons van de ene kant tot missionaire mensen maken, die de vreugde van het evangelie uitdragen en van de andere kant zal het ons als christenen bemoedigen. Want er is meer ontvankelijkheid voor deze boodschap dan wij vaak denken.

.

Zondag 19 juni: Goddelijke Liturgie (4e toon) –Onze laatste viering in de Antoniuskerk!

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Het evangelie van Matteüs 8. 28 – 34 vertelt over de uitdrijving van duivels uit twee bezetenen. Het maakt ons ervan bewust dat er ook in de wereld waarin wij leven veel kwalijke obsessies zijn. Is onze maatschappij niet enorm prestatiegericht? En wordt de waarde van een mensenleven niet veel te vaak afgemeten aan het productieve of financiële nut dat iemand voor de samenleving heeft? Mensen met een handicap, dementen, kinderen met het symptoom van down: is er straks nog plaats voor hen in onze samenleving?

Op deze zondag vieren wij ons parochiefeest. We houden na afloop van de liturgie een litaniegebed ( moleben ) ter ere van de Moeder Gods, staande voor de icoon van de Moeder Gods van Wladimir, waaraan onze Utrechtse byzantijnse gemeenschap is toegewijd.

Bij de koffie is er iets lekkers!

In de maand juli is er geen viering in Utrecht

Nieuw liturgie adres!

Wij zijn erg blij u te melden dat wij erin zijn geslaagd om met ingang van 21 augustus a.s. onze vieringen voort te zetten in de

Johannes – Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2,

3523 VR te Utrecht – (Hoograven)

De eerste contacten werden namens onze gemeenschap gelegd door vader Paul en Dorine Sweere. In een 2e gesprek werden de zakelijke kanten in een prettige sfeer besproken.

Een speciaal woord van dank aan diaken Piet van Kleinwee, van de Johannes Bernarduskerk, tevens oud-bestuurslid van onze byzantijnse gemeenschap, die als intermediair de contacten heeft gelegd.

Ook zijn wij dank verschuldigd aan de locatieraad van de Antoniuskerk. Jarenlang hebben wij op een heel plezierige wijze samengewerkt om onze vieringen mogelijk te maken.

Het bestuur zoekt nog wel een vrijwilliger om de functie van koster op zicht te nemen.

Een 2e optie zou de Jozefkerk geweest zijn, maar gezien de hoge kosten was dit voor onze gemeenschap niet haalbaar.

Penningmeester

Met ingang van augustus zal onze penningmeester, Fleur Knopper, haar functie als penningmeesterschap neerleggen.

Wij zijn daarom opzoek naar een nieuwe (onbezoldigde) penningmeester.

Het bezit van een pc, printer, boekhoudkundige kennis, ervaring met Excel en internet – bankieren is wel noodzakelijk.

Voor meer informatie over de functie van penningmeester kunt u contact opnemen met

George Bruinaars (glbruinaars@hetnet.nl)

Onze website kunt u vinden op:

https://byzantijnsekapelutrecht.nl/

Byzantijns Netwerk Nederland

Via de link www.byzantijnsnetwerknederland.nl en vervolgens de knop “agenda met vieringen” vindt u een overzicht van alle katholieke Byzantijnse vieringen in Nederland en België.

 Contactpersoon

(in geval van ziekte of behoefte aan contact):
George Bruinaars (tel. 010-4740824 – email: glbruinaars@hetnet.nl)
Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening  NL13 INGB 0004 5829 3
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Montfoort