KERKBERICHT NR 3 – 2016

KERKBERICHTEN NUMMER 03– JULI T/M SEPTEMBER 2016

wladje

 UTRECHT GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA

 

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de

H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk,

Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Let op: Nieuw liturgie adres!

IN DE MAAND JULI IS ER GEEN VIERING VAN DE GODDELIJKE LITURGIE !!

 

Zondag 21 augustus :

14e Zondag na Pinksteren -Goddelijke Liturgie (3e toon)

is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Lezingen: 2 Kor. 1, 21-2,4 en Matteus 22, 2-14

In het evangelie vertelt Jezus de parabel van het grote gastmaal waar de eerstgenodigden bij wegblijven, maar waar jan en alleman vanaf de kruispunten der wegen wel op af komen. Toch blijkt er bij de gasten iemand te zijn die geen bruiloftskleed draagt. In de byzantijnse liturgie van de Grote en Heilige Week wordt gezongen: ”Uw bruiloftszaal, o Verlosser, zie ik versierd. Maar ik heb geen bruidskleed om daarin binnen te gaan. Maak weer stralend het gewaad van mijn ziel, Schenker van het licht en verlos mij”. Een van de monniken van de abdij van Chevetogne vertelde hoe hij als volledige buitenstaander toevallig in de abdij te gast was en dit lied hoorde. Hij besefte ineens: mijn leven is, net als in dit lied, een bruiloftszaal die mooi versierd is: ik heb alles wat mijn hartje begeert. Alleen mis ik mijn bruidskleed. Dat kleed is iets dat God alleen kan geven. Wij mensen kunnen alles dik voor mekaar hebben in ons leven, en toch missen we iets. Vanuit het besef van dat gemis kan God met zijn genade ons aannemen als zijn kind, en dat zal ons pas echt gelukkig maken.

Op donderdag 8 september geeft vader Paul Brenninkmeijer voor de parochianen van de Johannes – Bernarduskerk een lezing over de Byzantijnse Liturgie. Aanvang 20:00 uur.

U bent daar ook van harte welkom!

Zondag 18 september : Zondag na Kruisverheffing (1e toon)

is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Lezingen: Gal. 2,16-21 en Markus 8,34 – 9.1

We zijn in de week na het grote feest van kruisverheffing. We vereren na de liturgie het kruis. De joodse schrijver Amos Oz schreef recent een boek met de titel ‘Judas’. Als je dit als christen leest besef je vol schaamte hoezeer de vervolging van joden door christenen, tot aan onze tijd toe, in strijd is met de boodschap van de kruisdood van Jezus. Het kruis is voor de joden het teken van onderdrukking geworden. In naam van het kruis hebben zij verschrikkelijk geleden. Misschien gaan wij als christenen nu, na twee millennia, pas goed beseffen dat het kruis van Jezus juist een einde wil maken aan alle vijandschap en geweld. Deze boodschap past helemaal in het kader van de Vredesweek, die nu gehouden wordt.

Penningmeester

In de vacature van penningmeester zijn wij sinds kort geslaagd. Met ingang van eind september zal de heer Fons van Bosbeek het penningmeesterschap van Fleur Knopper overnemen. George Bruinaars zal hem gaan inwerken. Hierbij danken wij Fleur voor haar werkzaamheden als penningmeester voor onze gemeenschap.

Bestuursleden gevraagd!

Om gezondheidsredenen stopt Joris Korst als bestuurslid van onze gemeenschap. Hij was het contactadres van onze gemeenschap en tevens de webmaster van onze website

Sophie van der Wees zal de rol, van webmaster overnemen, evenals het verzenden van de kerkberichten.

Een verdeling van functies binnen het bestuur behoort tot de mogelijkheden!

Belangstelling? Neem contact op met een van onze bestuursleden.

Overlijden Fons Croes

Vele jaren heeft hij bij ons gezongen. Ook is hij lang zanger geweest bij het Utrechts Byzantijns Koor.

.

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening

NL13 INGB 0004 5829 39  t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Montfoort

Onze website kunt u vinden op:

https://byzantijnsekapelutrecht.nl/

Contactpersoon (in geval van ziekte of behoefte aan contact):

George Bruinaars (tel. 010-4740824 – email: glbruinaars@hetnet.nl)

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.