KERKBERICHT NR. 4 2016

KERKBERICHTEN UTRECHT GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA

NUMMER 04 – OKTOBER T/M DECEMBER 2016

wladje

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht, toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de

H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Let op: Nieuw liturgie adres!

Zondag 16 oktober : Zondag van de Heilige Vaders van het 7e Concilie, (5e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Het 7e algemene Concilie werd in Nicea, vlak bij Constantinopel, gehouden in het jaar 787. Het was na de grote iconenstrijd, het iconoclasme, waarbij op last van de Byzantijnse Keizers alle iconen en mozaïeken met icoon-afbeeldingen vernietigd waren. Intussen werd het maken en vereren van iconen door de byzantijnse overheid weer toegestaan. Het concilie dat ook met instemming van de paus van Rome gehouden werd, bevestigde de waarde van de verering van iconen. Wij mensen hebben immers de icoon ( icoon betekent: beeld ) van God bij uitstek ontvangen omdat God in Jezus Christus mens is geworden.

Zondag 20 november : 27e Zondag na Pinksteren, (2e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

In de evangelielezing horen we hoe Jezus een vrouw geneest die al 18 jaar lang kromgebogen was en zich niet kon oprichten. Een demon bezielde haar. Dit doet denken aan het lied van Ramses Shaffy: ‘Hoog, Sammy, kijk omhoog Sammy, er is iemand die van je houdt’.

De Verrezen Christus richt ons mensen op uit alles wat ons neerdrukt. Daarom ligt elke zondag de Verrijzenisicoon op de analoy voor ons in het midden van de kerk ter verering. We zien daar hoe de opgestane Christus Adam en Eva opricht uit het graf.

Zondag 18 december : Zondag voor Kerst, (6e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Op deze zondag voor Kerstmis vermeldt de evangelist Matteüs de lijst van namen van de voorouders van Jezus. Het zijn drie maal veertien geslachten. Het getal veertien is een cijfercode voor het woord David. De medeklinkers hebben volgens hun rangschikking in het Hebreeuwse alfabet namelijk 14 letters. Jezus is als het ware de super David, David in de derde macht. De joodse verwachting van een ideale leider die recht en vrede zal schenken wordt in Jezus vervuld.

Op deze zondag is er voorafgaand aan de liturgie de wijding van iconen.

Maandag 26 december: 2e Kerstdag (Synaxis van de Moeder Gods) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Synaxis betekent liturgische samenkomst en is de aanduiding van de vieringen die daags na een groot feest gehouden worden. Dan wordt er altijd een belangrijk figuur van dat grote feest speciaal belicht. Voor Kerstmis is dat de Moeder Gods. Door haar is Christus ter wereld gekomen. Zij schenkt haar Zoon aan ons allen als onze Verlosser. Daarom wordt zij op deze tweede kerstdag bijzonder geëerd.

Dankbare terugblik op de eerste viering in de Johannes Bernarduskerk.

Op zondag 21 augustus mochten wij voor de eerste keer onze viering houden in de Johannes Bernarduskerk. Tevoren hadden we grote medewerking gekregen van de geloofsgemeenschap daar om de benodigdheden voor onze vieringen goed op te bergen, en is er een fraaie verhoging gemaakt waardoor de priester het altaar goed kan bereiken. We waren verrast dat zoveel parochianen van de JOB met intense aandacht de viering hebben meegemaakt. Er waren totaal 78 mensen! We hopen dat zij in onze vieringen blijven komen. We hoorden na afloop van verschillende onder hen hoezeer ze er van onder de indruk waren gekomen. We waren na drie jaar vieren in de ruimte St. Antoniuskerk natuurlijk verwend met de prachtige akoestiek aldaar. Maar onze koorzangers zeiden na afloop dat het in deze kerk ook heel fijn zingen was. Het was een zeer vochtig warme dag, met hevige plensbuien. In het vervolg kan er in de kerkruimte ook een ventilator aangeschakeld worden, zodat het minder klam aanvoelt. Ook kunnen we in het vervolg ook koffie drinken in een zaal met tafels en stoelen die op de hal uitkomt, Achter de kerk is trouwens voldoende parkeergelegenheid. Op donderdagavond 8 september zal Vader Paul in de JOB-ruimte een inleiding verzorgen over Byzantijnse Liturgie. Daardoor zullen de kerkgangers van de JOB onze vieringen voortaan nog beter kunnen volgen.

Icoonwijding op zondag 18 december

We beginnen de liturgie op zondag 18 december met de wijding van iconen. Ieder die een of meer iconen wil laten wijden wordt verzocht om minstens 20 minuten voor de aanvang van de viering deze iconen te geven aan de acoliet. Zodat ze een mooie plaats kunnen krijgen.

Bestuursleden gevraagd!

Een verdeling van functies binnen het bestuur behoort tot de mogelijkheden! Belangstelling? Neem contact op met een van onze bestuursleden.

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom

op rekening NL13 INGB 0004 5829 39

t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Montfoort