KERKBERICHT NR 2 – 2017


KERKBERICHTEN GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 02– APRIL T/M JULI 2017

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de
Johannes de Doper – H. Bernarduskerk,
Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Christós voskrése!
Vo-ístinnu voskrése


Maandag 17 april: 2e Paasdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Wij vieren Pasen, het feest der feesten.
`Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: ‘Christus is Verrezen!’, en als antwoord: ‘Ja, waarlijk verrezen!’

Na afloop is van de feestelijke Paasliturgie gebeurt de zegening van het Pascha, de eieren en het paasbrood, dat door ons tezamen wordt genuttigd en gedeeltelijk ook mee naar huis wordt genomen.

Zondag 21 mei:
Goddelijke Liturgie (5e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Zesde zondag van Pasen. Het evangelie van deze zondag vertelt over de genezing van de blindgeborene ( Johannes 9 ). Bij  het Kondakion wordt gezongen: Ik ben blind aan de ogen van mijn geest, maar ik kom tot U, o Christus. Als de blindgeborene roep ik vol vertrouwen tot U: ‘Gij zijt het stralende licht voor hen die in het duister zijn. Er zijn veel dingen waar we blind voor zijn. Ons zicht op mensen en dingen is beperkt. De beleving van ons geloof kan ons de ogen openen voor mensen en zaken waar we anders aan voorbij lopen.

Maandag 5 juni: Goddelijke Liturgie: tweede Pinksterdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Eenvoudige vissers worden verlicht en toegerust door de Heilige Geest. Zij worden apostelen. Zij overwinnen hun angst om naar buiten te treden en over de hele wereld het geloof in Christus te verkondigen.  We kunnen ons afvragen: hoe sterk is de kracht van ons geloof? Hoe overtuigend is onze beleving ervan in de ogen van anderen? Mogen wij in onze gemeenschap de bron van vreugde vinden die aanstekelijk werkt.

Zondag 18 juni Goddelijke Liturgie: 2e Zondag na Pinksteren
Aanvang 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Net als de vissers die door Jezus van hun netten worden weggeroepen, zoals het evangelie vertelt, zo worden ook wij geroepen om Jezus na te volgen en de nabijheid van het Rijk van God bekend te maken. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt dit Rijk van God: Gods nieuwe wereld genoemd. Waar zien wij de tekenen hiervan in onze situatie? Deze zondag is het  patroonsfeest van onze gemeenschap. Na de liturgie houden we een korte gebedsdienst ( Moleben ) voor de icoon van de Moeder Gods van Wladimir, waaraan onze gemeenschap is toegewijd. Wij vragen de Moeder Gods om haar voorspraak voor het welzijn van onze gemeenschap.

 IN  DE  MAAND  JULI   IS  ER  GEEN  VIERING

 

Contactpersoon in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 030-2731102 – email: d_sweere@hotmail.com

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.
Zie ook:       www.pokrof.nl en
www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen

ANBI
De Belastingdienst beschouwt de gezamenlijke Kerkgenootschappen in Nederland als één grote ANBI-instelling. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling, en betreft een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Zowel de ANBI-instelling zelf, als particulieren en bedrijven die geld aan de instelling geven, genieten belastingvoordeel bij donaties, doordat:
1. de instelling over het ontvangen geld geen belasting hoeft te betalen;
2. de donateur zijn schenking kan aftrekken voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
op rekening NL13INGB0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen