Kerkbericht 4a – jubileumdag

Zondag 15 oktober 2017 vierden we ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van Wladimirskaja en de landelijke Pokrofdag de Goddelijke Liturgie in een volle Johannes-Bernarduskerk in Utrecht. Het werd een bijzonder mooie en waardige viering. En het weerzien en samenzijn na afloop verliep in een goede en genoeglijke sfeer.

De voorzitter van Wladimirskaja, Fons van Bosbeek, roemde in zijn speech de schoonheid van de byzantijnse  Liturgie en verwees naar de boodschap van liefde in het Johannes-evangelie van vandaag, een boodschap die vader Paul in zijn preek ook al treffend had verwoord – aldus Fons.
De voorzitter van de Landelijke Instelling Pokrof, Wim Zwanikken, feliciteerde Wladimirskaja en bracht een groot aantal oud-leden in herinnering die een belangrijke rol vervulden voor onze gemeenschap. Een jubileumboek van zijn hand, zal binnen niet al te lange tijd verschijnen en alle gemeenschappen c.q. deelnemers van deze dag zullen een exemplaar ontvangen.
Feestelijk  was bovendien het moment dat onze acoliet, Hermann Sleeuwenhoek, namens bisschop Eijk de Willibrordus-onderscheiding ontving vanwege zijn verdiensten voor onze gemeenschap in de afgelopen 25 jaar!

Het bestuur van Wladimirskaja wil hier nogmaals de vele mensen  bedanken die met hun  betrokken inzet deze jubileumviering mee hebben mogelijk gemaakt.
Na de herfstvakantie worden de foto’s van deze dag op de website geplaatst, onder de knop “fotogalerij”.
Er is ook een geluidsopname gemaakt van de hele Goddelijke Liturgie (met grote dank aan Peter Bär). U kunt deze opname beluisteren door hier te klikken .  Als uw computer het audiobestand niet herkent, kunt u het misschien wel afspelen als mp3-bestand door hier te klikken.

Hermann Sleeuwenhoek stelt het op prijs om brede bekendheid te geven aan zijn dank. Hieronder zijn mail:

Lieve allemaal,
Vanaf deze plaats wil ik het bestuur en iedereen bedanken die zich heeft ingezet om mij deze mooie onderscheiding toe te kennen.
Ik ben er erg van onder de indruk, dit was een wel heel grote verrassing op deze toch al mooie dag.
Hopelijk kan en mag ik hier nog een poosje mee door blijven gaan.
Nogmaals veel  dank,
Hermann Sleeuwenhoek (acoliet)

     Komende vieringen
Voor een overzicht van onze volgende vieringen in het vierde kwartaal van dit jaar, zie Kerkbericht 4, op de startpagina van deze website.

(Geplaatst: 17 oktober 2017)

=======================

========

UITNODIGING  DOOR DE
Gemeenschap toegewijd aan de icoon van de Moeder Gods van Wladimir

 

Aan de leden van de gemeenschappen aangesloten bij de Landelijk Instelling Pokrof en aan alle andere belangstellenden.
Bij dezen wordt u van harte uitgenodigd de landelijke Pokrofdag mee te vieren op 15 oktober 2017. Tevens vieren wij dan het 60-jarig bestaan van onze gemeenschap Wladimirskaja.

Eerder heeft u zich mogelijk al aangemeld voor de bijeenkomst. Hierbij ontvangt u nog enige aanvullende, praktische informatie.
Het dagrooster is als volgt.
9.15 uur Inloop en ontvangst
A. Voor degenen die zich hebben opgegeven om mee te zingen in het koor, is de ontvangst met koffie/thee in verzorgingshuis Nieuw Plettenburgh (adresgegevens: zie onder). Aldaar is er om 9.30 uur een korte repetitie onder leiding van de dirigent, Gerard van Kalken. De zangers wordt daarom dringend verzocht op tijd aanwezig te zijn.
B.  Wie niet meezingt in het koor, kan vanaf 9.15 tot 10.15 uur in de ontvangstruimte van de Johannes-Bernarduskerk terecht voor een kopje koffie/thee (adresgegevens: zie onder).
10.30 uur Goddelijke Liturgie
We vieren in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie van de Zondag van de Heilige Vaders van het 7e Concilie (5e toon).
Celebranten zijn vader Paul Brenninkmeijer met vader George Alkaed en vader Jan Kaandorp als concelebrant
Twee diakens: Wim Tobé en Henk Wolthers
Acoliet: Hermann Sleeuwenhoek
Koor van de Pokrov-gemeenschappen o.l.v. Gerard van Kalken
Na de Liturgie lopen we, met iedereen die zich heeft opgegeven voor de lunch, gezamenlijk – in processie – naar Nieuw Plettenburgh (4-5 minuten). Voor de mensen die niet mee lunchen, is er na de Liturgie koffie/thee in de Johannes-Bernarduskerk.
12.30 uur Lunch
We lunchen in verzorgingshuis Nieuw Plettenburgh, na eerst een glaasje te hebben gedronken. Na de lunch staan we stil bij ons jubileum en is er volop tijd om bij te praten.
15.00 uur Sluiting

 

Enkele opmerkingen betreffende deze dag:
–          Alle gezangen voor de Goddelijke Liturgie zullen genomen worden uit de partituur van de nieuwe Van den Hombergh. De daarvan afwijkende gezangen krijgen de zangers via de dirigent van hun eigen gemeenschap.
–          De aanmeldingstermijn voor de lunch sluit op 1 oktober. Dit in verband met het hoge aantal aanmeldingen tot nu toe en de beperkte capaciteit van Nieuw Plettenburgh. Voor het bijwonen van de Goddelijke Liturgie geldt geen aanmelding: iedereen is welkom de Liturgie mee te vieren!
–          De bijdrage voor de lunch – 5 euro – wordt aan tafel opgehaald.
–          Op 15 oktober zijn er  verscheidene vrijwilligers, herkenbaar aan hun badge, aanwezig die u zo nodig kunnen helpen en die u de weg kunnen wijzen bijv. bij het parkeren.
–          Mocht u vooraf nog vragen informatie hebben, dan kunt u die per mail stellen: wladimirskajautrecht@gmail.com

 

Bereikbaarheid
H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk: Oranje-Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht
Nieuw Plettenburgh: Oud-Wulvenlaan 4, 3523 XZ Urecht

Met de auto: 
Er is gelegenheid tot parkeren op het parkeerterrein van Nieuw Plettenburgh, direct achter de kerk (op 3 minuten loopafstand). Het terrein ligt ook aan de achterkant van Nieuw-Plettenburgh zelf, dus u moet even omlopen om bij de ingang te komen. U bereikt de parkeerplaats via de Rijnhuizenlaan, daarna links de Oud-Wulvenlaan. Verder kunt u parkeren in de wijk (bijv. Plettenburg-plantsoen, Jan van Arkelstraat). U wordt dringend verzocht niet te parkeren voor de ingang van de kerk. Deze toegang moet namelijk altijd bereikbaar/vrij zijn voor brandweer, politie of ambulance. U kunt uiteraard wel passagiers laten uitstappen vlak voor de kerk, maar verder moet deze ruimte autovrij blijven.

Route vanaf het Centraal Station per bus:
Vanaf Utrecht Centraal, busstation Jaarbeurszijde met lijn 1, platform D3, richting Hoograven (uitstaphalte Hooft Graaflandstraat, waarna ca 10 min lopen), of met lijn 8, platform D3, richting Lunetten (uitstaphalte Robijnlaan/Smaragdplein). Vanaf deze halte is het nog ongeveer 6 minuten lopen. Terug naar het station kan ook met lijn 47, die stopt op slechts een paar minuten lopen op de WA Vultolaan.

Parochieblad Utrecht
In het oktobernummer  van het (nieuwe) parochieblad  van  Utrecht is het onderstaande bericht over onze komende jubileumviering opgenomen.