KERKBERICHT NO 4 – 2018

Overzicht van komende vieringen in de Johannes de Doper – Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

 

Zondag 18 november: 26e zondag na Pinksteren (1e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Het evangelie van deze zondag vertelt over een rijke landheer die zijn schuren uitbreidt om zijn  overvloedige oogst te kunnen opbergen. Hij heeft als levensmotto: ‘geniet van het leven en van de overvloed die je voor jezelf verworven hebt’. Om anderen bekommert hij zich niet. Een tijdje geleden stond in de krant dat wij, Nederlanders, als rijk land  in april van dit jaar al hadden opgemaakt wat de aarde ons aan grondstoffen voor één jaar verschaft. Wij leven met zijn allen in ons land gewoon op te grote voet. De schade die de mensheid nu aan de aarde en het klimaat toebrengt, zal door ons nageslacht ten volle gedragen worden, met alle narigheid die daarbij door wetenschappers voorspeld wordt. Nog veel te weinig mensen zijn hiervan doordrongen. Het evangelie spoort ons aan om onze rijkdom voor alles te zoek bij God en zijn koninkrijk van gerechtigheid en vrede.
Voorafgaand aan de viering de wijding van iconen (zie onder).

Zondag 16 december: zondag van de voorouders des Heren (6e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Op deze zondag bereiden wij ons voor op het Kerstfeest. In het evangelie vertelt Jezus de parabel van de genodigden tot het grote gastmaal. De eerst genodigden wijzen de uitnodiging af, zij hebben andere dingen aan hun hoofd: ze hebben een akker of een os gekocht, of ze zijn zojuist getrouwd. De deelname aan het Kerstfeest vraagt een innerlijke bereidheid om je leven af te stemmen op het Komend Koninkrijk van God.

Dinsdag 26 december: 2e Kerstdag  (Synaxis van de  Moeder Gods) is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Synaxis betekent liturgische samenkomst en is de aanduiding van de vieringen die daags na een groot feest gehouden worden. Dan wordt er altijd een belangrijk figuur van dat grote feest speciaal belicht. Voor Kerstmis is dat de Moeder Gods. Door haar is Christus ter wereld gekomen. Zij schenkt haar Zoon aan ons allen als onze Verlosser. Daarom wordt zij op deze tweede kerstdag bijzonder geëerd.

Zondag 6 januari 2018 :  Goddelijke Liturgie en Waterwijding, is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Doop van onze Heer Jezus Christus
Dit belangrijke feest in de byzantijnse traditie heet eigenlijk Theofanie. Letterlijk is dit: het verschijnen van God. In Jezus is God verschenen. En wel de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De christenen van de eerste eeuwen kenden nog geen Kerstfeest, dat is pas in de vierde eeuw ontstaan. In de tweede eeuw is in Egypte het feest van de God van de Nijl gekerstend, dat op 6 januari gevierd werd. In plaats van de rivier de Nijl dacht men aan de rivier de Jordaan, waarin Jezus door Johannes de Doper gedoopt was. Bij dit feest wordt aan het einde van de goddelijke liturgie het water gewijd, waarmee alle gelovigen besprenkeld worden als herinnering aan onze doop.

Lezing over Georgië
Op woensdagavond 7 november is er om 20 uur in de Johannes Bernarduskerk een lezing over Georgië. Vader Paul Brenninkmeijer is er met een groep familieleden en vrienden al vier keer geweest, het laatste dit jaar. Hun reisleider is ook leider van een groep muzikanten en zangers die elke twee jaar een tournee door Nederland maakt.  Op zaterdag 17 november a.s. treden zij op in de Oosterkerk in Zeist. Zie www.Khareba.nl  . Vader Paul toont een serie prachtige foto’s van dit boeiende land, vol natuurschoon en vol prachtige oude kerken. Hij vertelt over de bewogen geschiedenis en de actuele problematiek en mogelijkheden van dit land. En ook over de spanning die er binnen de orthodoxe kerk is om enerzijds de waarden van de traditie te handhaven, en anderzijds het contact met de moderne leefwereld van de gelovigen niet te verliezen.

Icoonwijding op zondag 18 november  2018
In onze Utrechtse Byzantijnse gemeenschap worden op één zondag in het jaar iconen met een extra gebed en zegening gewijd. Op deze manier wordt de Heilige Geest over de icoon afgeroepen. Een icoon is immers een prachtig hulpmiddel bij het gebed. Al mediterend bij een icoon komt men op een bijzondere manier in contact met de afgebeelde Heilige, of met Christus zelf, of wordt men betrokken bij het feest dat op de icoon is weergegeven. Bij een vakantie in Griekenland of Rusland heeft men vaak een icoon gekocht. Er zijn ook steeds meer icoonschilders  in ons eigen land. Als u zo’n icoon bezit kunt u hem laten wijden.

We beginnen de liturgie om 10.30 uur  met de wijding van iconen. Ieder die een of meer iconen wil laten wijden wordt verzocht om minstens 20 minuten voor de aanvang van de viering deze iconen te geven aan de acoliet. Zodat ze een mooie plaats kunnen krijgen. Na de liturgie reikt de priester de iconen weer aan de eigenaren uit, die ze met een kus in ontvangst nemen.

Overgang van dirigentschap
Reeds twaalf jaar is Gerard van Kalken de enthousiaste en geziene dirigent van ons kerkkoor. Maar zijn gezondheid dwingt hem om het langzaamaan wat kalmer aan te doen. Tot en met zondag 6 januari blijft hij onze dirigent. Met ingang van zondag 20 januari zal Dolf Bruinsma het stokje overnemen. In augustus en september heeft Dolf het koor al gedirigeerd en dat is goed bevallen. Dolf Bruinsma is nu nog dirigent van  het koortje van de Amsterdamse Pokrofgemeenschap. Maar deze gemeenschap houdt met Pasen 2019 haar laatste viering. Gerard en zijn vrouw Trix blijven zingen in ons koor en Gerard zal Dolf wel eens een keer vervangen als deze verhinderd is. Wij danken Gerard nu alvast voor zijn toegewijde en trouwe dienst. En wij wensen Dolf Bruinsma een inspirerende toekomst as dirigent in onze gemeenschap

Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 030-2731102 – email: d_sweere@hotmail.com

KOORLEDEN GEVRAAGD
Ook het koor zoekt nieuwe leden. Hebt u interesse? U bent meer dan welkom. Kom eens kijken en meezingen bij een repetitie op de twee dinsdagavonden voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie. Bel voor meer informatie de dirigent, Gerard van Kalken, tel, 0182 384593

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening NL13 INGB 0004 5829 39 t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen