KERKBERICHT NR 1 -2019

 

Het bestuur wenst u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar !

 

Overzicht van de komende vieringen 

Zondag 6 januari:   Het feest van Theofanie en waterwijding. Om 10:30 uur is er in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Dit belangrijke feest kunnen wij dit jaar op zondag vieren! In de byzantijnse traditie heet eigenlijk Theofanie. Letterlijk is dit: het verschijnen van God. In Jezus is God verschenen. En wel de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De christenen van de eerste eeuwen kenden nog geen Kerstfeest, dat is pas in de vierde eeuw ontstaan. In de tweede eeuw is in Egypte het feest van de God van de Nijl gekerstend, dat op 6 januari gevierd werd. In plaats van de rivier de Nijl dacht men aan de rivier de Jordaan, waarin Jezus door Johannes de Doper gedoopt was. Aan het einde van de goddelijke liturgie wordt het water gewijd, waarmee alle gelovigen besprenkeld worden als herinnering aan onze doop.

Zondag 20 januari: 31e zondag na Pinksteren is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Het evangelie van deze zondag vertelt over de genezing van de blinde in Jericho. Deze genezing heeft vooral betekenis dat bij een blinde bedelaar de ogen open gaan voor wie Jezus werkelijk is. Dat Jezus een nieuwe wereld aankondigt en de belofte geeft van het komende Rijk van God. In tegenstelling tot de apostelen die dromen van een aards koninkrijk. Niet voor niets staat er aan het einde van dit evangeliestukje dat de genezen blinde Jezus achterna gaat op zijn weg. We weten dat dit geen gemakkelijke weg is en wat het lijden is dat Jezus in Jeruzalem te wachten staat. Toch is dit lijden een doorgang naar de heerlijkheid.

Zondag 17 februari, Zondag van de verloren zoon, is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
We leven naar Pasen toe, en dat valt dit jaar laat: op 21 april. Deze zondag is de tweede zondag van de voorvasten.  Het evangelie vertelt van de verloren zoon, de jongste van twee broers die van huis weg liep en het vermogen dat zijn vader hem meegaf, verkwiste in een losbandig leven. Maar diep in de ellende herinnert hij zich het vaderhuis. Zijn vader omarmt hem met liefde als hij boetvaardig terugkeert. De oudste broer is echter boos. Die begrijp niet veel van de liefde van de vader. De liturgie nodigt ons uit om, op weg naar Pasen, terug te keren van verkeerde dingen in ons eigen leven. We mogen daarbij ten volle vertrouwen op Gods barmhartigheid.

Zondag 17 maart, tweede zondag van de Vasten, is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Op deze tweede zondag van de Vasten viert de byzantijnse traditie de Heilige Gregorius van Palamas. Hij was aartsbisschop van Thessaloniki en stierf in het jaar 1359. Door hem is de mystieke beleving van het geloof binnen de orthodoxie versterkt en verantwoord. Hoewel wij mensen het wezen van God niet kunnen ervaren, kunnen wij wel innerlijk geraakt worden door het goddelijk licht, door de ‘energieën’ die van God uitgaan. Zo hebben de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus het licht van God mogen aanschouwen toen zij op de berg Tabor de heerlijkheid van Jezus zagen.  Een christen zal voor alles een mens van gebed zijn. De vastentijd is bij uitstek een tijd om ons gebedsleven te verdiepen.

Gedachtenis van de overledenen op zondag 17 maart
Na afloop van de liturgie is er een Litia (gebedsdienst) voor de overledenen van onze gemeenschap. Bijzonder voor hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Maar ook voor hen die wij al langer missen.

Vrijdag 5 april: Viering van Voorafgewijde Gaven
Op deze vrijdagmiddag is er om 15 uur een heel mooie en ingetogen gebedsdienst. Het is een Vespers met het uitreiken van de voorafgewijde gaven in de communie. In de orthodoxe kerk wordt op de weekdagen in de vastentijd de eucharistie niet gevierd. Dit was ook in de katholieke kerk van de eerste eeuwen het gebruik. Onder paus Gregorius de Grote (590 – 604) werd de viering van voorafgewijde gaven ingevoerd die in de vastentijd op elke woensdag en vrijdag gevierd kan worden. De gelovigen kunnen daardoor ook op weekdagen de communie ontvangen. De naam van deze liturgieviering heet dan ook officieel: Gregoriusliturgie.

 

Overlijden
Op 11 december 2018 overleed, op 77-jarige leeftijd, Maria van der Linden. Maria was nog niet zo lang lid van onze gemeenschap, maar wel zeer betrokken en geliefd. Zij zong sinds een jaar ook in het koor van Wladimirskaja. Op 17 december jl. namen we afscheid van haar tijdens een bijeenkomst in de kapel van St. Barbara in Utrecht, waarbij ons koor een aantal byzantijnse gezangen heeft gezongen.
Eeuwige gedachtenis!

Wisseling van dirigent van het koor
Op zondag 20 januari neemt Dolf Bruinsma het dirigeerstokje over van onze dirigent Gerard van Kalken. In augustus en september heeft Dolf het koor al gedirigeerd en dat is goed bevallen. Gerard en zijn vrouw Trix blijven lid van het koor en Gerard zal Dolf als dat nodig is vervangen. Wij zijn Gerard grote dank verschuldigd voor zijn jarenlange trouwe en deskundige inzet, waardoor ons koor met vreugde en tot voldoening van de kerkgangers zo mooi heeft kunnen zingen. Wij wensen Dolf Bruinsma toe dat het koor ook onder zijn leiding de schoonheid van de byzantijnse kerkzang met dezelfde warmte zal laten klinken.

Diaken Ruud Wolthers
De komende vieringen zal regelmatig diaken Ruud Wolthers mee celebreren. Hij woont in Rijssen, maar hij heeft de reis naar Utrecht graag over om zich verder te oefenen in het celebreren als diaken in de byzantijnse liturgie.

Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 030-2731102 – email: dorinesweere@gmail.com

KOORLEDEN GEVRAAGD
Ook het koor zoekt nieuwe leden. Hebt u interesse? U bent meer dan welkom. Kom eens kijken en meezingen bij een repetitie op de twee dinsdagavonden voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie. Bel voor meer informatie de dirigent, Gerard van Kalken, tel, 0182-384593 of Dolf Bruinsma, tel 023-5277734

 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening NL13 INGB 0004 5829 39 t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen