Contact adressen

 

http://

Liturgieadres: H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk
Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht.


Voor het wijden van ikonen: neemt u svp vooraf contact op met acoliet Hermann Sleeuwenhoek, Utrecht, telefoon 030-2889391, e-mail: sleeuwenhoek101@casema.nl


Voor informatie over het koor kunt u bellen met dirigent Gerard van Kalken, Schoonhoven, telefoon 0182 – 38 45 93, e-mail: g.van.kalken1@kpnplanet.nl

Wilt u een intentie voor een dierbare doorgeven, zoals voor een overledene, een oudere of zieke die niet meer naar een viering kan komen? Dan kunt u dit (minimaal één dag van tevoren) schriftelijk, telefonisch, of via e-mail opgeven aan Hermann Sleeuwenhoek, Hogeweide 396, 3544PX Utrecht, telefoon 030–2889391 of e-mail sleeuwenhoek101@casema.nl.

Bij behoefte aan contact, bijvoorbeeld in geval van ziekte, kunt u contact opnemen met Dorine Sweere, tel. 030-2731102 of per e-mail: dorinesweere@gmail.com.

Wilt u elk kwartaal de “Kerkberichten van de Gemeenschap Wladimirskaja” toegezonden krijgen, per post of per e-mail? Neem dan contact op met de webbeheerder:  Henk Kanters, telefoon 06-82000077, of met de secetaris: e-mail: wladimirskajautrecht@gmail.com.
Voor inhoudeijke vragen, of opmerkingen over, of voor het plaatsen van artikelen op de website www.byzantijnsekapelutrecht.nl  kunt u contact opnemen met de voorzitter Fons van Bosbeek (zie onder).

Voor overige vragen over Gemeenschap Wladimirskaja, kunt u terecht bij een van de bestuursleden: 
Voorzitter: Fons van Bosbeek, Bunnik, telefoon 030-6564291, e-mail: FonsVanBosbeek@gmail.com
Secretaris (a.i): Dorine Sweere, G. van Walenborchstraat 58, 3515 BV  Utrecht , telefoon 030-2731102, e-mail: wladimirskajautrecht@gmail.com
Penningmeester: George Bruinaars, Vlaardingen, telefoon 010-4740824, e-mail: glbruinaars@hetnet.nl
Bestuurslid:    Anna Maria Plooij, Utrecht, e-mail: annamariaplooij@gmail.com
Adviseur: Vader Paul Brenninkmeijer, Nieuwegein, telefoon 030-2626442, e-mail: paulbrenninkmeijer@online.nl

 

Voor vragen over de Slavisch-Byzantijnse gezangen die het kleine koor Stanem Dobre (bestaande uit zangers van Wladimirskaja) kan verzorgen bij bepaalde liturgische vieringen, gelieve contact op te nemen met Wim Zwanikken, telefoon 030-2313530, e-mail: wzwanikken@online.nl

 

Tenslotte: Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op IBAN NL13INGB0004582939 t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja, Vlaardingen