Interessante sites

Landelijke instelling POKROF
Op deze website vindt u, per kwartaal, het rooster van de vieringen van alle Nederlandse byzantijnse gemeenschappen alsmede hun contactgegevens

Het klooster van Chevetogne . Via deze site, of de app Mixlr/Chevetogne, kunt u de getijdediensten en Goddelijkse Liturgieën vanuit dit klooster live beluisteren.

Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord

Vensters op Katholiek Geloven

Raad van Kerken in Nederland

Website van Paul Brenninkmeijer

Tijdschrift van Eikonikon

RK activiteiten

 

De kerk waar wij te gast zijn: Johannes-Bernardus