Nieuws; lief en leed

Overlijdensbericht
Vrijdag 12 april is Ruud de Vries overleden. Ruud was een trouw bezoeker van onze vieringen van de Goddelijke Liturgie.
De afscheidsviering vindt plaats op 19 april, om 13.30 uur in de kapel van begraafplaats St. Barbara in Utrecht.
Eeuwige gedachtenis!

(Geplaatst 16 april 2019)

—————————

Henk Kanters gewijd.


Op 24 maart werd Henk Kanters tot lezer gewijd door archimandriet
vader Johan Meijer.


———————————–

Overlijdensbericht
Op 20 december is, op 70 jarige leeftijd, overleden Gerda van der Raaf-Radix.  Zij was in het verleden een trouw kerkganger bij Wladimirskaja, samen met haar schoonbroer Joop van Drie. Gerda wordt 28 december begraven op Rijnhof in Woerden.
Eeuwige gedachtenis!

(geplaatst 22 december 2018)

Overlijdensbericht
Op 11 december 2018 overleed, op 77-jarige leeftijd, Maria van der Linden. Maria was nog niet zo lang lid van onze gemeenschap, maar wel zeer betrokken en geliefd. Zij zong sinds een jaar ook in het koor van Wladimirskaja. Op 17 december jl. namen we afscheid van haar tijdens een bijeenkomst in de kapel van St. Barbara in Utrecht, waarbij ons koor een aantal byzantijnse gezangen heeft gezongen.  Eeuwige gedachtenis!

(geplaatst 18 december 2018)

———————


Nieuw boek:

“Zestig jaar Rooms-Katholieke Byzantijnse Gemeenschap in Utrecht 1957 – 2017”

Ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum dat wij 15 oktober 2017 luisterrijk hebben gevierd, verscheen deze week bovengenoemd boekwerk dat is samengesteld en geschreven door Wim Zwanikken, al jarenlang gewaardeerd lid van onze gemeenschap. Uit het boek blijkt hoe vele mensen zich zestig jaar lang grote moeite hebben getroost om de prachtige Byzantijnse vieringen mogelijk te maken in Utrecht. Wij denken met dankbaarheid aan al deze mensen: celebranten, acolieten, kosters, koorleden, gelovigen. Velen van hen worden terecht in dit boek uitvoerig gememoreerd, voorzien van adequate informatie.
Het zeer lezenswaardige boek omvat 216 pagina’s en bevat veel foto’s die een fraai tijdsbeeld tonen: de meeste in kleur, en in zwart-wit uit de beginperiode van Wladimirskaja.

Na de viering van 17 juni heeft onze voorzitter het eerste exemplaar van het boek, onder dankzegging aan de auteur, uitgereikt aan Birgit Pott, die een belangrijke steun was bij de totstandkoming ervan. Alle aanwezigen kregen vervolgens het boek mee.  Daarnaast wordt iedereen die ons jubileum van 17 oktober bijwoonde, een exemplaar bezorgd.
Verdere geïnteresseerden in het boek wordt verzocht een mail te sturen naar wladimirskajautrecht@gmail.com

(geplaatst 19 juni 2018)

Vooraankondiging Landelijke Pokrof-dag 2018

Hengelo, maart 2018.
Geachte dames en heren, beste vrienden,
Met vreugde mogen wij u berichten dat op zondag 14 oktober a.s. weer de landelijke Pokrof-dag wordt gehouden, ditmaal in een prachtig (gelegen) kerkgebouw: de St. Willibrorduskerk, Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker (nabij Zutphen). Het officiële begin van de viering van de Goddelijke Liturgie is 10:30 u.
 
De Gemeenschap van de H. Wladimir uit Hengelo Ov. zal u graag op deze dag ontvangen. In de viering wordt de vierde toon gezongen. U bent van harte welkom om mee te zingen in het gelegenheidskoor, geleid door de Eindhovense dirigente Monique de Boer – Pomarolle. Dit koor en het Hengelose (mannen)koor, dat zoals gebruikelijk wordt gedirigeerd door Johnny Smit zullen elkaar afwisselen.
 
Na afloop van de viering zullen we de lunch gebruiken in het genoemde Ludgerusgebouw. Daar zal u gevraagd worden om een bijdrage van € 5,— per persoon te voldoen.  Wij nodigen u van harte uit voor deze feestelijke dag.
Met een hartelijke groet,
namens de Gemeenschap Wladimir,
Ruud Wolthers, diaken.

—————————-

Overlijdensbericht

Op 15 juni 2017 is, op 83-jarige leeftijd, Broeder Samuel overleden. Broeder Samuel woonde in Sexbierum (Fr.) in zijn eigen klooster, het klooster van de Heilige Engelen. Broeder Samuel bezocht regelmatig onze viering van de Goddelijke Liturgie in Utrecht. Er is door onze gemeenschap een Byzantijnse uitvaartdienst voor hem gehouden in Sexbierum. Eeuwige gedachtenis!

(geplaatst: augustus 2017)

——————————————

Uitnodiging  Jubileum Wladimirskaja en Landelijke Pokrofdag
15 oktober 2017

De Utrechtse gemeenschap toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Vladimir viert 15 oktober a.s. haar 60-jarig bestaan. Tevens wordt die dag de Landelijke Dag van de Pokrofgemeenschappen gehouden.
U bent van harte welkom. De dag begint om 10.30 uur met de viering van de Goddelijke Liturgie in de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR te Utrecht. Hoofdcelebrant is Vader Paul Brenninkmeijer.
Daarna de lunch in het vlak achter de kerk gelegen verzorgingscentrum Nieuw Plettenburg. Het koor o.l.v. Gerard van Kalken zal bestaan uit zangers van de gemeenschappen. Gezongen wordt uit de partituur van de nieuwe Van den Hombergh. Afwijkende gezangen worden op tijd via de secretarissen toegezonden. De bijdrage voor de lunch – 5 euro – wordt aan tafel opgehaald.

————————————————————————————————————–

Overlijdensbericht

Het bestuur ontving het bericht dat in Breda op 1 maart jl. Jos de Greef is overleden. Hij werd 81 jaar. Jos was oud-koorlid. Er is in besloten kring afscheid genomen van Jos.

(plaatsing 8-3-1017)

_______________________________________________________________________________

Overlijdensbericht

Op 14 februari jl. overleed mevr. Elly Machielsen. Zij was zeer betrokken bij onze gemeenschap; haar echtgenoot Jan Machielsen was oud-bestuurslid en secretaris van Wladimirskaja. Eeuwige gedachtenis!
De (Latijnse) uitvaartdienst vindt plaats op 21 februari, 10.30 uur, in de Mariakerk, Pastoor Boelenslaan 11, in De Meern. Aansluitend is er op de begraafplaats aldaar een Litia, waarmee we Elly naar haar laatste rustplaats begeleiden.

(plaatsing 16-02-2017)

___________________________________________________________________________________

Overlijdensbericht

Maandag 30 januari jl. overleed, na een lang ziekbed, Joris Korst. Hij was een gewaardeerd lid van onze gemeenschap en oud-bestuurslid van Wladimirskaja.
Eeuwige gedachtenis!
De Byzantijnse begrafenisdienst (Otpevánije) vindt plaats op 3 februari, 14.30 uur,  in de H. Nicolaaskerk in Nieuwegein, Utrechtsestraatweg 8.  Aansluitend is de crematieplechtigheid om 16.30 uur in crematorium Domstede, Proostwetering 8 te Utrecht.

(plaatsing 1-2-2017)

___________________________________________________________________________________

VOORAANKONDIGING POKROF-DAG 

De Landelijke Dag van de Pokrofgemeenschappen wordt dit jaar gehouden in Utrecht op 15 oktober 2017.
Tevens wordt op deze dag het 60-jarige bestaan van de Utrechtse gemeenschap Wladimirskaja gevierd.
De Goddelijke Liturgie zal plaatsvinden in de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk aan de Oranje Nassaulaan 2 te Utrecht. De lunch wordt gebruikt in het ernaast gelegen verzorgingscentrum.
Een officiële uitnodiging volgt nog. Legt u deze datum vast!

(plaatsing: 22-1-2017)

____________________________________________________________________________________

Vader Harrij Sterenberg schreef een boek (in dagboekvorm) over zijn sabbatical van 3 maanden in Rusland, ( juli t/m september 2013) waarvan 2 maanden in een Russisch-orthodox klooster in Moermansk.

Zaailingen van de muur”

Prijs EUR 22,– incl. EUR 4,– verzend- en verpakkingskosten.

Bankrekening NL05 INGB 00055635 59zaailing

t.n.v. Stichting Pokrof te Vlaardingen

Vermeld wel uw adresgegevens!

Besteladres:

George Bruinaars

Elzendreef 68

3137 CD Vlaardingen

Email: glbruinaars@pokrof.nl