Stanem Dobre

Stanem Dobre: ‘Laat ons eerbiedig gaan staan.’ Met deze woorden uit de Goddelijke Liturgie voor ogen, willen wij graag de schoonheid van de slavisch-byzantijnse liturgische gezangen laten horen.  kruis 2
Wij zijn een groepje zangers uit het koor van Wladimirskaja, de Rooms-Katholieke Slavisch-Byzantijnse gemeenschap in Utrecht. Wij zingen op plaatsen waar een eigen koor ontbreekt, waar een groter koor door ruimtegebrek of geldgebrek verstek moet laten gaan, maar ook bijvoorbeeld aan het ziekbed van een van onze gemeenschapsleden. Wij concurreren dus niet met plaatselijke zangers; we vragen geen vergoeding, hooguit reiskosten. Wij zingen a capella (zonder begeleiding) in het kerkslavisch.
We overleggen met de voorganger of celebrant welke gezangen passen binnen de viering en op welke momenten deze worden gezongen zodat noch de eigen aard van de viering noch die van onze gezangen geweld wordt aangedaan. Wij zijn geen beroepszangers, ons zingen is geen concert.

Contact: wzwanikken@online.nl